Bedriftens historie

Mer enn 100 års produksjon, and still going strong!

Noen høydepunkter i bedriftens historie

1912 Oppstarten

Andreas og Per Berntsen danner bedriften Brødrene Berntsen i Lier. Ikke lenge etterpå etablerer de seg i Sandvika.

Portrett av Andreas Berntsen.
Andreas Berntsen
Portrett av Per Berntsen.
Per Berntsen

Ca. 1914 Entreprenørvirksomhet

Firmaet går over til entreprenørvirksomhet, med bygging av elektriske kraftledninger og elektrisitetsverk mange steder i landet. De leverer blant annet armatur til Rjukan-overføringen og hele Nore-ledningen.

1916 Utbygging av strømforsyning i Norge

Brødrene Berntsen begynner å fremstille linjemateriell til luftlinjenettet. Våre kunder var norske kraftverk og netteiere, og vi ble snart en ledende leverandør i utbygging av strømforsyningen i Norge, en posisjon vi fortsatt har.

1920 Nytt bygg

Bedriften flytter inn i nye lokaler, og utvider med en ny fløy. I etterkant blir denne bygningen bygget på i flere etapper, etter hvert som produksjonen øker.

Gammelt fabrikkbygg,
Brødrene Berntsens verksted omkring 1920.
Interiør fra gammelt verksted.
Interiør fra verkstedet.

1938 Stålmaster og åk til jernbanen

Produserer og leverer festematriell til kjøreledningsmaster i tre og senere stålmaster og åk til stasjoner for Norges Statsbaner.

1939 Mange sysselsatte

Nå jobber 30 arbeidere på fabrikken, som har sin egen eiendom med murbygning på tre etasjer.

Ising på kraftlinje. Gammelt bilde.
Ising 1961 Lønahorgi Voss Kraftlag

1972 Ny fabrikk på Hønefoss

Brødrene Berntsen bygger ny fabrikk på Hønefoss, som drives parallelt med fabrikken i Sandvika til 1992.

1987 RSB®-master introduseres

RSB®-master for Regionalnettet introduseres. Disse mastene er konstruert for helikoptermontasje og har en diskre visuell profil.

1992 Telenors mobilnett

De første antennetårnene for Telenor blir produsert, og gjennom 30 år har vært vi leverandør til Telenor sine mobilutbygginger i Norge.

1992 Hensmoen

Avdelingen i Sandvika legges ned, og alt flyttes til Hensmoen. Det blir investert i nytt varmforsinkningsanlegg.  Bedriften har siden vært basert i Hønefoss.

Skilt med Brødrene Berntsen logo. Fabrikken i bakgrunn.

1996 ISO-serifisering

Bedriften får ISO-sertifisering

2007 Ny daglig leder

Tom Isaksen overtar som Daglig Leder for bedriften

2008 Rammeavtale med BaneNor

B. Berntsen vinner den første rammeavtalen utlyst av BaneNor på mange år, og blir eneleverandør av kjøreledningsmaster og åk.

Master og kjøreledningsoppheng på jernbanestasjon.

2010 Blir en del av av Saferoad-konsernet

Tredje generasjon av familien Berntsen selger seg ut av bedriften, som nå innlemmes i Saferoad-konsernet.

Saferoad logo.

2012 Nedleggelse av varmforsinking

Varmforsinkingsanlegget legges ned

2017 Ny rammeavtale

Ny rammeavtale inngås med BaneNor for kjøreledningsmaster og åk.

2020 Roseslottet

Prosjektet «Roseslottet» av Vebjørn og Eimund Sand lanseres på Tryvann, med den 36 meter høye «Kongebjørka» som symboliserer Kong Haakon og hans «NEI». B. Berntsen har levert den gullfolierte stavmasta til denne installasjonen.

Roseslottet.
Ferdig mast i parken. Foto: Sandbox
Foliering av masta til Kongebjørka.
Foliering av masta til Kongebjørka.