Bærekraft og ESG

Vi har bare en planet. Hos B. Berntsen tar vi vår del av ansvaret for å behandle den med respekt.

Bærekraft og ESG

Som leverandør av infrastrukturløsninger er Brødrene Berntsen avhengig av tillit fra våre kunder, myndigheter og allmennheten. Vi har bygget denne tilliten gjennom mer enn 100 års drift, gjennom pålitelig levering av produkter og tjenester av høy kvalitet, og ved å sette og strengt opprettholde høye etiske standarder for alle våre forretningsforbindelser.

Solcellepaneler
Triangulær mast.

Bærekraft i B. Berntsen

Ved å ta ansvar og arbeide for bærekraftige løsninger, er vi med på å bidra til å beskytte miljøet og bevare ressursene, og samtidig stimulere økonomisk vekst og bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Her er noen av tiltakene vi allerede har innført:

  • Vi utvikler fortløpende EPDer. En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder.
  • Alle truckene våre fra 01.07.2023 er elektriske.
  • Våre firmabiler er elektriske.
  • Vi kildesorterer alt avfall og restmetall blir resirkulert hos godkjent returpunkt.
  • Vi har byttet ut ordinær fyringsolje som oppvarming med biofyringsolje HVO100, som er en fornybar energiressurs, fremstilt av fornybare råvarer.
  • Vi har opprinnelsesgaranti på elektrisk energi. Dette sertifiserer at strømmen vi forbruker er produsert fra en fornybar kilde.
  • På lageret har vi installert elektriske varmeovner med styring for optimal drift og redusert strømforbruk.
  • 90% av lysarmatur i våre lokaler på Hensmoen er nå LED.
  • Vi har nye vinduer med energiglass installert i hele fabrikken.
  • Vi benytter induksjonsvarme i steden for biofyringsolje ved smiing.

Bærekraft – veien videre

Solcellepaneler

Våre prioriteringer fremover

1. Redusere klimaavtrykket gjennom bruk av mindre belastende energibærere.

2. Redusere klimaavtrykket gjennom å redusere forbruket av energi.

2 elektriske trucker.
Vi byttet ut alle dieseltruckene og har nå kun elektriske trucker.
To stolper med rotbeslag.

Science Based Targets initiative

Som en del av Saferoad-konsernet, har vi også dedikert oss til det internasjonale “Science Based Target”-initiativet (SBTi). Dette fungerer som en ekstra bekreftelse på vår dedikasjon til å reagere på klimaendringer og jobbe mot en bærekraftig vekst.

I henhold til de vitenskapelig baserte kriteriene for SBTi, kommer det mål om reduksjon i utslipp av klimagasser fra både oss og resten av konsernet for SBTi-godkjenning i løpet av de neste to årene. 

Som deltaker i dette globale initiativet, er vi en del av et samfunn bestående av likesinnede bedrifter, kunder og leverandører som forplikter oss til å fremme de mest effektive metodene for å redusere utslipp og adressere utfordringene ved klimaendringer.

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er et ambisiøst sett med 17 mål, inkludert 169 underliggende mål, designet for å lindre mange gjennomgripende sosiale, økonomiske og miljømessige problemer innen år 2030, spesielt de som kan utgjøre en eksistensiell trussel mot denne planeten, og vår evne til å leve fredelig på den. Vi har valgt å fokusere på:

God helse og livskvalitet

FNs mål er å sikre sunne liv og fremme velferd for alle i alle aldre. B. Berntsen skal sikre god helse og fremme livskvalitet for alle medarbeidere. Dette gjør vi ved å fokusere på HMS, og ved å støtte interne helsefremmende ordninger.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

FNs mål er å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle. B. Berntsen tror på mangfold og jobber kontinuerlig for å øke dette i rekrutteringsprosessene våre, samt sikre en inkluderende og åpen arbeidskultur og muligheter for alle. B. Berntsen tar de ansattes interesser på alvor og respekterer FNs menneskerettighetserklæring og Den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) standarder.

Industri, innovasjon og infrastruktur

FNs mål er å bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og fremme innovasjon. B. Berntsen jobber for å forbedre infrastrukturens sikkerhet, motstandsdyktighet og forberede den på fremtidige behov for mobilitet. Gjennom produkter av høy kvalitet og et sterkt FoU-fokus, tar vi sikte på å være ledende innen vår bransje

Ansvarlig forbruk og produksjon

FNs mål er å sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre. B. Berntsen iverksetter tiltak for å sikre at forbruket og produksjonen vår er bærekraftig til enhver tid. I 2014 ble vi ISO14001 sertifisert, gjennomført rapportering av klimagassutslipp fra produksjon.