Om edvin@studionetting.no

Innlegg skrevet av edvin@studionetting.no

Bærekraft og ESG

Bærekraft og ESG Som leverandør av infrastrukturløsninger er Brødrene Berntsen avhengig av tillit fra våre kunder, myndigheter og allmennheten. Vi har bygget denne tilliten gjennom mer enn 100 års drift, gjennom pålitelig levering av produkter og tjenester av høy kvalitet, og ved å sette og strengt opprettholde høye etiske standarder for alle våre forretningsforbindelser. Bærekraft […]

Lokal produksjon

Unik kompetanse og erfaring Vi har egen produksjonskapasitet med en hensiktsmessig maskinpark på Hensmoen. Våre ansatte har unik kompetanse og erfaring med å produsere stålkomponenter av høy kvalitet for norske forhold og standarder. Fra vår produksjonsfasilitet utenfor Hønefoss kan vi gi kunden profesjonell støtte i forbindelse med eventuelle produkttilpasninger, både i planleggingsfasen og under gjennomføringen […]