Jump to main content

Universalt Rotbeslag

B Berntsen har lansert en fundamenteringsløsning spesielt egnet for komposittstolper og andre stolper uten fotplate. Beslaget er først og fremst utviklet for fjellfundamentering, men i sammen med nedstikkrør kan de også brukes i løs-masse. Beslaget er tilpasset for flere stolpediameter og krav til styrke.
Det nye Universal Rotbeslaget vil bli vist på REN Metodedagene. Les mer